Privacyverklaring Hotel de Landmarke versie 22 mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel de Landmarke respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verstrekken gegevens nooit door aan derden behalve als wij hier wettelijk toe verplicht worden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel de Landmarke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. 

Waarom we gegevens nodig hebben
Hotel de Landmarke verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw reservering 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen/acties
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Hotel de Landmarke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en opgeven van gegevens m.b.t. de toeristenbelasting 
aan de gemeente Dinkelland
 
Uw gegevens
Hotel de Landmarke bewaart uw naam en adresgegevens 5 jaar. Wanneer wij na 5 jaar niets meer van u hebben vernomen verwijderen we al uw gegevens. Op uw verzoek verwijderen wij eerder uw gegevens.
Als u een verblijf via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen.
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.

Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws m.b.t. het hotel, acties, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet gebruikt om mee te adverteren zonder uw toestemming. 

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies.

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Bewaartermijn: sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: sessie

Beveiliging
Hotel de Landmarke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via info@landmarke.nl.

Wijziging van Privacy Verklaring
Hotel de Landmarke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. 
Hotel de Landmarke adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.